PRIVACY

Adatvédelmi szabályzat a „www.yellowpro.it” weboldal felhasználói személyes adatainak kezeléséről

Az EU 2016/679. rendeletének (a továbbiakban „GDPR”) 13. és 14. cikke

A jelen tájékoztató célja

A Beauty & Business S.p.A., (a továbbiakban „B&B” vagy „Adatkezelő”) elkötelezett az Ön adatainak tiszteletben tartása és védelme iránt, hogy Ön biztonságban érezhesse magát mind oldalaink egyszerű böngészése közben, mind pedig akkor, ha adatai megadásával regisztrál nálunk, hogy használhassa a Felhasználók és/vagy Ügyfelek számára kínált szolgáltatásainkat. Ezen az oldalon a B&B információt nyújt a személyes adatok kezeléséről a www.yellowpro.it (a „Weboldal”) címen online elérhető honlapot meglátogató vagy tanulmányozó felhasználók számára. Az információ csak a kérdéses weboldalra vonatkozik, és nem érint más oldalakat, melyeket a felhasználó a linkek segítségével meglátogat (és amelyek adatvédelmi tájékoztatóira/szabályzataira hivatkozást közlünk). A Weboldalon található oldalak, anyagok és információk sokszorosítása, bármely eszközzel és bármely hordozón, a B&B előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos. Másolat és/vagy nyomtatás készítése csak személyes és nem kereskedelmi használatra engedélyezett (kérelmek és tisztázás igénye esetén, kérjük, forduljon a B&B-hez az alábbi címeken). A weboldalon található tartalom, szolgáltatások és információk bármely más használata tilos.

A közzétett tartalommal és a megadott információkkal kapcsolatban a B&B gondoskodik róla, hogy a Weboldal tartalmát ésszerűen naprakészen tartsa és felülvizsgálja, anélkül, hogy garanciát vállalna a megadott információk megfelelőségére, pontosságára vagy teljességére, különösen elutasítva a felelősséget a Weboldalon található információkban előforduló hibákért.

Származás – Böngészési adatok

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy az Ön által megadott, és az információkéréskor gyűjtött személyes adatokat és/vagy elérhetőségeket, a weboldalon való regisztrációt és a szolgáltatások okostelefonon vagy más, Internetet használó eszközön való használatát, valamint az ezen szolgáltatások biztosításához szükséges adatokat, beleértve a böngészési adatokat és a kínált termékek és szolgáltatások esetleges megvásárlásánál felhasznált adatokat a vonatkozó törvényeknek megfelelően dolgozza fel. A weboldal működtetéséhez alkalmazott számítógépes rendszerek és szoftveres folyamatok, normál működésük közben, hozzájutnak bizonyos személyes adatokhoz, melyek átvitele hozzátartozik az Internet használatához. Ezek olyan információk, melyeket nem azért gyűjtenek, hogy konkrét adattulajdonosokhoz kapcsolják, hanem olyan információk, melyek természetüknél fogva, a harmadik felek által gyűjtött adatokhoz kapcsolás és feldolgozás révén lehetővé teszik a böngésző felhasználók azonosítását. Ebbe az adatkategóriába tartoznak a weboldalhoz csatlakozó felhasználók számítógépeinek „IP címei” vagy domain nevei, a kért források URI (Uniform Resource Identifier) címei, a kérés ideje, a kérés webszerverre küldésének módja, a válaszként kapott fájl mérete, a webszerver válaszának (sikeres, hiba, stb.) állapotát jelölő numerikus kód, és más, a felhasználó operációs rendszerére és számítógépes környezetére vonatkozó paraméterek. Ezek az adatok csak a weboldal használatára vonatkozó névtelen statisztikai információk gyűjtésére szolgálnak, valamint a Weboldal megfelelő működésének ellenőrzésére. Fontos megjegyezni, hogy a fent említett adatokat a Weboldalt vagy más, hozzá kapcsolódó weboldalakat károsító számítógépes bűncselekményekért való felelősség megállapítására is használhatják: ezen eset kivételével a weboldal hozzáférési adatait néhány napnál tovább nem tárolják.

Származás – A felhasználó által megadott adatok

Az Adatkezelő az Ön adatait a Weboldalon kínált termékek és szolgáltatások biztosítása, vagy törvényi kötelezettségeinek teljesítése céljából gyűjti, tárolja és dolgozza fel. Egyes konkrét szolgáltatások és termékek vonatkozásában az Adatkezelő kereskedelmi célokra is feldolgozhatja az Ön adatait. Ilyen esetekben külön, egyedi, opcionális beleegyezés szükséges, mely bármikor visszavonható az alább megadott módok és elérhetőségek útján.
A Weboldal erre szolgáló felületén megadott címekre való opcionális, nyílt és önkéntes emailküldés, valamint a kérdőívek kitöltése, a chaten történő kommunikáció, az alkalmazások, a közösségi média, a call centerek push üzenetei, stb. magukkal vonják az Ön bizonyos személyes adatainak megszerzését, beleértve az alkalmazások és kapcsolódó szolgáltatások használatából gyűjtött adatokat, melyek a kérések teljesítéséhez szükségesek. Arra is felhívjuk figyelmét, hogy amikor mobil hálózatot használ a közvetlenül az Adatkezelő vagy Partnerei által kínált digitális tartalmak és szolgáltatások eléréséhez, szükséges lehet a személyes adatok továbbítása ezen harmadik felek részére. Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldalhoz vagy más felületekhez csatlakozva Ön információt tehet közzé blogok vagy falak használatával, kommunikálhat másokkal például az Adatkezelő oldaláról a Facebook®, Instagram®, LinkedIn®, Youtube®, Twitter® és más közösségi oldalakra lépve, termékeket és ajánlatokat értékelhet, illetve kommenteket vagy tartalmakat tehet közzé. Az ilyen felületekkel való interakció előtt, kérjük, olvassa el az Általános Felhasználási Feltételeket, és vegye figyelembe a tényt, hogy bizonyos körülmények között az Ön által közölt információt bárki láthatja, akinek Internet-hozzáférése van, és valamennyi információt, amit Ön ily módon közzétesz, harmadik felek olvashatják, gyűjthetik és felhasználhatják.

A felhasználási célok és a jogalap

Az adatok feldolgozásának céljai az alábbiak:

 1. 1. szorosan összefüggnek vele és szükségesek a Weboldalon való regisztrációhoz, az Adatkezelő által fejlesztett vagy kínált szolgáltatásokhoz és/vagy alkalmazásokhoz való hozzáféréshez, az elérhetőségekre vagy információkra irányuló kérések kezeléséhez, a Weboldalon kínált termékek és szolgáltatások megvásárlásához;
 2. 2. a Felhasználók/Ügyfelek kéréseinek kezeléséhez kapcsolódó tevékenységek, illetve visszajelzések küldése, ami promóciós anyagok átvitelét is tartalmazhatja;
 3. 3. az EU-s és helyi törvényi kötelezettségek teljesítése, a közrend védelme, a bűncselekmények felderítése és visszaszorítása;
 4. 4. direkt marketing, vagyis hirdetési anyagok küldése, közvetlen értékesítés, piackutatás vagy az Adatkezelő által kínált termékek és/vagy szolgáltatások kereskedelmi kommunikációja; ez a tevékenység érintheti az Alfa Parf csoport cégeinek termékeit vagy szolgáltatásait is, akihez az Adatkezelő tartozik, és magában foglalhatja a felhasználók/ügyfelek jutalmazását célzó kezdeményezésekben, eseményekben és ajánlatokban való részvételről szóló hirdetéseket/információkat/promóciós anyagokat és/vagy meghívókat, akár „hagyományos” eszközök útján (pl. postai úton és/vagy kezelői telefonhívás útján), vagy „automatizált” rendszerek útján (pl. SMS és/vagy MMS, kezelő nélküli telefonhívások, email, fax, interaktív alkalmazások), a 2003/196. rendelet 1. és 2. par. 130. pontjának, valamint ezen rendelet későbbi kiegészítéseinek és módosításainak megfelelően;

Az 1), 2) és 3) pontokban leírt célokkal történő, előszerződéses és/vagy szerződéses állapothoz kapcsolódó, vagy a felhasználói igények kielégítéséhez szükséges, vagy bizonyos törvényi rendeletben előírt adatszolgáltatás kötelező, és az ilyen adatok meg nem adása lehetetlenné teszi az információk fogadását és a kívánt szolgáltatásokhoz való hozzáférést; ezzel szemben ami a jelen Adatvédelmi szabályzat 4) pontját illeti, az adatfeldolgozáshoz való hozzájárulás a felhasználó/ügyfél részéről önkéntes és opcionális, és bármikor visszavonható anélkül, hogy befolyásolná a termékek és szolgáltatások használhatóságát, kivéve ha az Adatkezelő számára lehetetlenné válik a felhasználók/ügyfelek számára elérhető új kezdeményezések vagy egyedi promóciók vagy előnyök naprakészen tartása. Ennek értelmében figyelmeztetjük, hogy ha Ön 16 évnél fiatalabb, az Ön törvényes képviseletére jogosult személyek (anya, apa, stb.) beleegyezése vagy engedélye szükséges.

Az Adatkezelő a 2002/58/EU irányelvnek megfelelően a már nyújtottakhoz hasonló termékekről és/vagy szolgáltatásokról kereskedelmi információkat küldhet a korábbi alkalmakkor Ön által megadott email vagy postai címek útján, ami ellen Ön tiltakozással élhet az alábbi módok és elérhetőségek használatával.

Módszerek, feldolgozási logika, tárolási idők és biztonsági intézkedések

A feldolgozás is elektronikus vagy automatizált eszközökkel történik, az Adatkezelő és/vagy harmadik felek által, akiket az Adatkezelő alkalmazhat az adatok tárolására, kezelésére és átvitelére. Az adatfeldolgozást az Ön személyes adatainak szervezési és feldolgozási logikája szerint kell végezni, beleértve a belépési adatokat és az Interneten elérhető szolgáltatások használatát, az igénybe vett termékeket és szolgáltatásokat, a fent leírt célokkal kapcsolatban, és minden esetben garantálva az adatok biztonságát és bizalmasságát. A feldolgozott személyes adatokat az aktuálisan vonatkozó törvények által előírt időtartamig tároljuk.

A személyes adatok védelmével kapcsolatban a felhasználó/ügyfél a GDPR 33. pontja alapján jogosult jelenteni az Adatkezelőnek a privacy@alfaparfgroup.com címen bárminemű olyan körülményt vagy eseményt, ami potenciálisan az adatok megsértéséhez vezethet, hogy lehetőséget adjon az azonnali vizsgálatra és a szükséges lépések megtételére az ilyen események megelőzése érdekében. Az Adatkezelő által tett intézkedések nem mentesítik a felhasználót a megfelelően összetett jelszavak/PIN kódok használata alól, ahol szükséges; ezeket rendszeresen frissíteni kell, különösen akkor, ha azt gyanítja, hogy harmadik fél feltörte/megismerte őket, illetve gondosan őrizni mások számára elérhetetlen módon, hogy megelőzze a helytelen és jogosulatlan használatot.

A sütik

A süti egy rövid szöveges sor, amit az Ön böngészőjének küldenek, és ami feltehetően tárolásra kerül az Ön gépén (vagy okostelefonján/tabletjén, vagy bármely más eszközön, amit Internet-elérésre használ); ez általában minden olyan alkalommal bekövetkezik, amikor egy weboldalt meglátogat. Az Adatkezelő különféle célokra alkalmaz sütiket, hogy Önnek gyors és biztonságos digitális élményt biztosítson: például a korlátozott hozzáférésű felületekhez való csatlakozásának megőrzésére, miközben a honlap oldalait böngészi.
A számítógépén tárolt sütik nem használhatók a merevlemezről bármely adat kinyerésére, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy az Ön email-címének azonosítására és használatára. Minden süti egyedi a böngészőnek és az eszköznek megfelelően, melyet az Internet eléréséhez használ. Általában a sütik célja a weboldal működésének és a felhasználói élménynek a fejlesztése, akkor is, ha a sütik segítségével hirdetési üzeneteket is lehet küldeni (amint alább részletezzük). A sütikről és működésükről szóló további információkért tanulmányozza a „Mindent a sütikről” weboldalt a http://www.allaboutcookies.org címen.

Részletes információkért a sütikről olvassa el az alábbi információkat.

A kommunikáció és az adatátvitel területei.

A fent említett célok elérése érdekében az Adatkezelő a felhasználók/ügyfelek személyes adatait a vele kapcsolatban álló harmadik felekkel közölheti és velük feldolgoztathatja, amennyiben ezek a harmadik felek az ő megbízásából szolgáltatást teljesítenek. Ezeknek a harmadik feleknek csak a kívánt szolgáltatások elvégzéséhez szükséges információkat továbbítjuk, és minden intézkedést megteszünk személyes adatai védelmében. Az adatokat az Európai Gazdasági Térségen kívülre is továbbíthatjuk, ha ez szükségesnek bizonyul az Ön szerződéses kapcsolatának kezeléséhez. Ebben az esetben az adatok fogadóját ugyanazok a biztonsági kötelezettségek terhelik, melyeket az Adatkezelő garantál. A közvetlenül Partnereink által nyújtott szolgáltatások igénybevétele esetén csak az ezek végrehajtásához feltétlenül szükséges adatokat adjuk át. Minden esetben csak a tervezett célok eléréséhez szükséges adatokat közöljük, és, ahol szükséges, a harmadik országokba történő adatátadásokra vonatkozó garanciákat. A személyes adatokat kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtó partnereinkkel is közölhetjük, marketing okokból, az erre a célra szerződtetett külsős adatfeldolgozókkal. Ezen kívül a személyes adatokat a kompetens köztestületek és hivatalok is megkaphatják, a törvényi előírások teljesítése céljából vagy a felelősség megállapításához a weboldal kárára elkövetett számítógépes bűncselekmények esetén, valamint harmadik felek (például adatfeldolgozók, vagy elektronikus kommunikációs szolgáltatásokat nyújtók esetében független adatkezelők), akik IT és telematikai szolgáltatásokat nyújtanak (pl. weboldal tárhely, kezelés és fejlesztés), és akiket az Adatkezelő a weboldal működtetése technikai és szervezési hátterének biztosításával megbíz. A fent említett kategóriákhoz tartozó felek különálló adatkezelőkként vagy adatfeldolgozókként működnek, az Adatkezelő által erre a célra szerződtetve.

A személyes adatokat az Adatkezelő alkalmazottai/tanácsadói is megismerhetik, akik megbízott adatkezelő ügyintézőként speciális betanítást kaptak.
A címzettek kategóriáit, akik az adatokat megismerhetik, megkaphatja az Adatkezelőtől, akihez az alább megadott címeken fordulhat.

Az adatok tulajdonosainak jogai

A törvény által biztosított jogokat bármikor gyakorolhatja:

 1. 1. saját személyes adataihoz való hozzáférés joga, igazolás az Adatkezelőtől a felhasználási célokról, az érintett adatkategóriák, a címzettek, akik az adatokat megismerhetik, a vonatkozó tárolási időtartam, az automatizált döntéshozó folyamatok létezése
 2. 2. az Önre vonatkozó helytelen személyes adatok késedelem nélküli módosításának joga;
 3. 3. személyes adatainak törléséhez való jog;
 4. 4. Személyes adatai feldolgozása korlátozásának, vagy a feldolgozás elleni tiltakozásnak joga, a törvény által biztosított esetekben;
 5. 5. automatizált döntéshozó folyamatok esetében, beleértve a profilalkotást, a tiltakozás joga, ahol a törvény által meghatározott körülmények érvényesülnek;
 6. 6. az Ön által az Adatkezelőnek megadott adatok hordozásának joga, pl. hogy az adatokat rendezett, általánosan használatos és gépen olvasható formában megkapja, valamint hogy ezen adatokat másik kezelőhöz továbbítsa anélkül, hogy az Adatkezelő ebben megakadályozná, törvény által biztosított esetekben;
 7. 7. a felügyeleti szerveknél való panasztétel joga.

Ezen jogok gyakorlása érdekében forduljon az Adatkezelőhöz emailben, a privacy@alfaparfgroup.com címen;

Az adatfeldolgozás céljairól szóló 4) pontban leírt feldolgozással kapcsolatban az Ügyfél bármikor visszavonhatja a beleegyezését, és gyakorolhatja a (mind „hagyományos”, mind „automatizált” formában történő) direkt marketinggel szembeni tiltakozás jogát. A tiltakozás – ettől eltérő nyilatkozat hiányában – mind a hagyományos mind az automatizált kommunikációra értendő.

Adatkezelő és Adatvédelmi tisztviselő

Az adatkezelő a B&B S.p.A., székhely: via Cesare Cantù, 1, 20123, Milánó.

A fenti jogokat az adatok tulajdonosa gyakorolhatja a privacy@alfaparfgroup.com címre emailben küldött kérelem útján;

A Weboldal használata, beleértve a tableten és/vagy okostelefonon való használatot is, az ügyfél és/vagy a felhasználó részéről feltételezi az Adatkezelő által közzétett adatvédelmi szabályzat ezen verziójában foglalt tartalom és útmutatások teljes ismeretét és elfogadását a weboldal elérésének pillanatában. A B&B tájékoztatja Önt, hogy ezen adatvédelmi szabályzatot előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja, ezért azt ajánlja, hogy rendszeresen olvassa el újra.
A jelen adatvédelmi szabályzat 2018. május 24-én került frissítésre.